Projekt Archeologiczny Sand Canyon - Castle Rock
Ekspedycja 2011:

Dr Radosław Palonka - kierownik projektu

Mgr Aleksander Danecki
Mgr Magdalena Sobas

Studenci V roku:
Izabela Jurkiewicz
Piotr Szczepanik

Studenci III roku:
Olivia Żmuda-Orłowska
Małgorzata Piwko
Maciej Wacławik