Projekt Archeologiczny Sand Canyon - Castle Rock

Nasze wykopaliska w mediach


                                      ;             


W przygotowaniu artykuły w prasie lokalnej (m.in. Gazeta Krakowska, Dziennik Polski) oraz ogólnopolskiej (m.in. Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita)